>>[Императори в древен Китай]
• Първият император на Китай - Чин Шъхуан 
Първият император на династия Хан - Лиу Бан 
Великият Ю    • Яо и Шуен   • Шънуншъ 
Прародителите на китайските императори Фу Си 
>>[Политиците и идеолозите в древен Китай]
Основоположникът на легизма Ханфейдзъ 
Джуандзъ     • Мъндзъ 
Великият китайски философ Конфуций и конфуцианското учение 
Създателят на Даоизма - Даодзъ 
>>[Учени в древен Китай]
Дзу Чунджъ и числото П 
Китайският фармаколог Ли Шъджън 
Прочутият китайски известен астроном Джан Хън 
>>[Други известни дейци]
Лекарят - чудотворец Хуа Туо  Въстанието на Чен Шън и У Гуан  
Уан Джаочюн   • Иендзъ  • Су У  •Туан Джон и Бао Шуя  
Владетелят на царството Чу - ДжуанЮ Боу и Джон Дзъчи 
Сун У - родоначалникът на военната стратегияЧи Дзигуан
Сюен Дзан  • Циен Джън