Лу Бан
中国国际广播电台

 

     Лу Бан е първият император на династия Хан /206 г. пр. н. е. – 220 г./, и е един от двамата императори, които произлизат от бедни семейства.

    Той е роден в селското семейство и е заемал малък пой по време на династия Цин. Лу Бан е искрен и отворен човек, но не умее да работи в стопанството. През 209 г. пр. н. е., в родния му край избухва селско въстание начело с Чън Шън и У Гуан. След това,Лу Бан ръководейки войските си, напада Сиенян-столицата на династия Цин, и с това приключва династия Цин. След влизането в гр. Сиенян, Лу Бан ликвидира законите на династия Цин, и налага дисциплина на войските си за защита на обикновените жители, което се приветствува от хората.

После, между войските на Лу Бан и другата антицинска армия начело със Сианю започва четиригодишната война между царствата Хан и Чу. През 202 година пр. н. е., армията на Лу Бан с 300 хиляди войници обкръжава армията на Сианю, в резултат на което предводителят им Сианю се самоубива, а Лу Бан става победител и през 202 г. пр. н. е., се възкачва на престола като император на династия Хан в Шандун.

Императорът Лу Бан умее добре да използва хората, поради което, в много ключови моменти успява да излезе от опасни положения.

След създаването на своята династия, Лу Бан предприема редица мерки за възстановяването и развитието на селското стопанство. В резултат на войната, броят на населението е намалял значително, и при това положение Лу Бан освобождава престъпниците от затвора и позволяват на войниците да се върнат в родния си край.

След унищожаването на династия Цин, хуните често правят нападения по северната граница на династия Хан. Във връзка с това, през 200 г. пр. н.е., Лу Бан ръководи армията си за нападение срещу хуните. В нападението, войските начело с Лу Бан са обкръжавани от враговете за 7 дена. След излизането от опасното положение, Лу Бан е принуден да предприеме нова политика с хуните, и отваря гранични пазари, намиращите се между ханската империя и хуните, с цел да се смекчат напрегнатите отношения помежду им.