Сун У – родоначалникът на военната стратегия
中国国际广播电台


    Сун У е известен военен стратег, живял VІ в.пр.н.е. Неговото произведение “Военната стратегия на Сундзъ” е известно теоретично древнокитайско произведение, както и една най-разпространените в света китайски творби. От древността до наши дни Сун У си запазва почетната титла на родоначалник на военната стратегия.

    Сун У е роден през 551 г.пр.н.е. по време на борбите за власт от пролети и есени. Той е от царство Ци, а на 19 г. отива в царство У, където изучава трактатите по стратегия. Той е представен на владетеля на царството, като му посвещава 13-те глави от собствения си трактат. След като ги прочита, владетелят на У изразява похвалата си, само че се замисля, дали Сун У може да използва тези теории в реалните битки и решава да изпита стратега, като за целта му казва да използва жените и наложниците му.

    Сун У разделя 180-те жени в две редици отляво и отдясно, като начело на всяка редица стои една от двете любимки на владетеля, в ролята  на отговорници на групата си по време на обучението.

    Сун У застанал на постамент и започнал съвсем сериозно да ръководи обучението им. Той наредил да забият барабаните и им казал да се атакуват, но никой не го слушал, а само се смеели и всичко се объркало. Като видял това, Сун У заповядал да убият двете отговорнички. Владетелят се опитал да го спре, но Сун У бил непреклонен, наредил да ги обезглавят, а на тяхно място да сложат две нови отговорнички и да продължат с обучението. Пак забили барабаните, но вече всички го слушали и изпълнявали едно към едно нарежданията му. Като видял резултата, гневът на владетеля се разсеял и сложил Сун У начело на армията му.

    Под строгото ръководство на Сун У, мощта на армията на У се укрепила. В течение на няколко години, Сун У служил на двама владетели на У и непрекъснато удържал победи в битките.

    През 482 г.пр.н.е. царство У станало най-мощното царство сред другите, като за това най-голяма заслуга имал Сун У, неговите методи и стратегии.

    Владетелят на У започнал да става все по-високомерен и да слуша интригите на сановниците. Така, Сун У постепенно изпаднал в немилост и се оттеглил в една планина, където обработил опита си и пренаписал трактата си от 13 глави.

    “Военната стратегия на Сундзъ” е съставена само от 13 глави и 6000 йероглифа, но изразява цялостната система на вижданията на Сун У и впоследствие е наречена “Първата книга по военна стратегия в света”, “Класика на стратегията”. Изразените в нея виждания и философски идеи могат да се използват не само във военното дело, но и в политиката, икономиката и други сфери.