Яо и Шуен

中国国际广播电台


    Преди над 4000 години, в древното общество на китайската цивилизация последователно се проявяват няколко известни личности, те са: Яо, Шуен и Ю.

  Според историческите материали, цялото име на Яо е  Фан Сюн.

  Казват се, че Яо е последовател на създателя на китайската нация Хуанди-жълтия император. Яо е учен и добър човек и се ползва с голямо уважение сред хората. На 16 години, той е избран за вожд на племето. В историческите книги пише, че Яо създава столицата си в Пинян, т.е. сегашния град Линфън, провинция Шанси, северен Китай. И до сега там все още съществуват храмът за церемонии за Яо и построената от династия Тан гробница на Яо.

  След като застава начело на племето, Яо предлага способните хора да вземат участие в ръководството, призова съотечествениците да се сплотят в едно и да развиват добри отношения със съседните страни. Под неговото ръководство, обществото е стабилно, политиката е чиста, а отношенията между хората са хармонични.

  В периода на Яо, се изработват различни закони. Хората живеят и работят според законите. Затова, хората казват, че този период е период на разцвет на селското стопанство и култура.

  Яо заема поста си 70 години, след това той чувства, че трябва да избере своя наследник. Неговите съветници предлагат Шуен за тази длъжност и казват, че този човек е добър и талантлив. Яо изслуша предложението им и подлага Шуен на проверка и изпити.

  След тригодишната проверка на Шуен, Яао решава да предаде своя пост на Шуен.

  Шуен, след встъпването в длъжността, развива селското стопанство, изгражда иригационните обекти и събира талантливи хора. През този период, технологиите на селското стопанство и промишлеността на племето се развиват бурно. Под негово ръководство, животът на народа е богат и щастлив. Този период е блестяща епоха за развитието на политиката, производството и изкуството. След това, Шуен предава своя пост на Ю, който прави големи подвизи в регулирането на водните бедствия.

  Шуен почина на 110 години поради болест. Понастоящем в провинция Хунан, в планината Дзюйшан е построена неговата гробница. Подвизите на Яо и Шуен се възхвалят и разпространяват от поколение на поколение.