Шънуншъ

中国国际广播电台


      Преди 5000 години, Шънушъ е гвожд на племето Дзян. В онова време, той като вожд на племето работи заедно с обикновените хора в полето. В процеса на труда, той създава първоначалните уреди на селското производство, в резултат на което значително се подтиква развитието на селското стопанство. Хората високо оценяват неговия принос в селското стопанство и го наричат Шънуншъ.

Шънуншъ живее в епохата на патриархалната родова община, тогава няма експлоатация и угнетение, и хората живеят мирно и хармонично. Тогава мъжете работят в полето, жените извършват домашна работа в къщите. В обществото няма затвори, полицаи и армия.

  Шънуншъ още е  и първият лекар в Китай. Казват, че Шънуншъ се притеснявал за болните и търси лекарства навсякъде. За лекуване на болните, той често прави опити върху самия себе си, понякога на ден извършва 70 пъти опити за пробване на непознати лекарства. Казват, че Шенуши написва една книга под заглавие „Сто вида лекарства от Шънуншъ”, в която се включват различни рецепти за лекуване на болести.

  Той още развива и гадаенето.

  За удобство на хората в живота, той създаде най-ранния пазар в страната, където хората могат да обменят стоки помежду им.

За създаване на увеселителни дейности на хората след труд, Шънуншъ изработва струнен инструмент, чийто звук много прилича на пеенето на птиците. След това неговият син изработва другия вид инструмент „Джун” и създава много песни. Тези музикални инструменти се разпространяват сред хората.

 Шънуншъ ръководи 140 години, след което мястото му е заето от Хуанди. След смъртта на Шънуншъ, неговата гробница е построена в Чанша, намираща се в сегашната провинция Хунан.