Император Цин Шъхуан
中国国际广播电台

 
   Цин Шъхуан е първият император на китайската династия Цин, малкото му име и Инджън. Към края на периода „Воюващите царства”, царство Цин е най-силно от другите и има способност за обединението на 6-те източни царства. След възкачването на престола, в периода от 236 до 211 година преди нашата ера, Инджън ръководи своята дървата ката едно след друго завоюва царствата Хан, Уей, Чу, Ян, Джао и Ци. С това приключва периода на Воюващите царства и се създава първото, обединено, и многонационално царство с централизираната власт- Династия Цин.

През 221 година преди нашата ера, Инджън си присъжда титлата на император Щъ – Първият император. Той премахва старите структура на държавата и саздава редица съответни правителствени и местни управления. Въз основа на законите на старата държава и заимстване на положителни закони от другите 6 царства, Инджън и неговите съветници изработват и обнародват обединените закони. Той премества богатите от 6-те царства в пограничните райони, за да предотврати превратите им и дава заповед за забрана за носене на оръжия сред народа, както и за унищожение на наличните оръжия сред народа.

В икономическата област, Инджън обръща голямо внимание на селското стопанство, а не на търговията, и подпомага за развитието на частната собственост върху замята. През 216 година на нашата ера, той официално уточнява частната собственост върху земята, и приема мерките, изработени от Шъян в периода на Воюващите царства за обединена норма за цялата държава, успоредно с това и обединява паричната система на държавата и постоява много пътища, за да се развива водния и сухопътния транспорт в страната.

В културната област, въз основа на езика и йероглижите на държавата Цин, в новата империя се обединява езика и писмеността. През 212 г.пр.н.е., Цин Шъхуан дава заповед за изгарянето и унищожаването на различни книги, забранява провеждането на частни училища. След това, заради инцидента с избягването на лекар Лушън, който се свързва с 400 образовани хора, Цин Щъхуан дава заповед да ги убият в една дълбока яма в гр. Сиеня. Това е известния исторически инцидент „Убийството на образованите и изгарянето на книгите в дълбоката яма.”

След изкачването на престола, Цин Шъхуан изпраща войските си начело с Мън Тяй да се изправят срещу хуните, ремонтира и построява Великата стена от изток до запад на страната. Построяването на Великата стена играе голяма роля в борбата с хуните, в резултат на което са стабилизирани ръководството и отбраната на царство Цин. От началото до края на династията, васалните му княжества се увеличават от 36 до над 40.

След обединението на 6-те царства, Цин Шъхуан дава заповед за изграждането на двореца Афангун и гробницата Лишан и пет пъти направи големи обиколки из страната. За търсене на елексир на дълголетието, той изпраща свя помощник Сюйфу заедно с няколко хиляди момичета и момчета да ходят в източно море да измолят от божествата лекарства за запозване на дълъг живот. Всичко това използва огромни финансови и човешки сили и утежнява мъките на народа. Цин Шъхуан почива през юли 210 година преди нашата ера.