Основоположникът на легизма Ханфейдзъ
中国国际广播电台


     Ханфейдзъ е известен философ, легист, човек с голям талант и писател в периода на пролети и есени / от 475 до 221 г.пр.н.е./Създадената от него наука за правосъдието дава теоретическата основа на установяването на първата обединена държава с централна собственост в древен Китай. Той е роден в 3-ия век пр.н.е. и е от царство Хан в периода на Воюващите царства. Ханфейдзъ  заеква, не умее да говори много добре, но много обича да пише.

  През това време, царство Хан все повече отслабва като мощ. Ханфейдзъ, подтикван от патриотичното си чувство, много пъти написва писма до владетеля на царството Хан и му предлага да се промени системата на правосъдието. Той счита, че владетелят  на държавата трябва да приема забогатяването на държавата и армията за своя главна задача. Но владетелят не приема неговото предложение. След това, Ханфейдзъ въз основа на историческите поуки и опит и състоянието на обществото тогава написва политически трактаки с над 100 хиляди йероглифа, които са вписани в сборника под заглавие „Ханфейдзъ”. Въпреки че тези статии не получават вниманието на владетеля на царството Хан, те се разпространяват в силното царство Цин. Те много се харесват на владетеля му Цин Шъхуан. В нападението на Цин срещу Хан, владетелят на царство Хан изпраща Ханфейдзъ в царство Цин като посланик на мира. Цин Шъхуан като го вижда, и го моли да остане в неговото царство. Тогаваиният главен съветник на царство Цин Ли Съ е състудент на Ханфейдзъ. Той добре знае, че Ханфейдзъ е голям талант и много го завижда. По-късно, Ли Съ обвинява и наклеветява своя състудент пред императора. Император Цин Шъхуан му повярва и изпраща Ханфейдзъ в затвор, където го убива с отрова.

  Сборникът „Ханфейдзъ” е главният му труд, в който се включват 55 статии с над 100 хиляди йероглифа. Ханфейдзъ предлага идеите си за законодателството и четири аспекта на политиката, т.е. обръщане внимание на награждаване на доброто, на удара върху престъпленията, на развитието на селското стопанство и на вниманието на армията.

Теорията на Ханфейдзъ оказва голямо влияние в създаването на феодалните царства в древен Китай.

 Структурата на неговите статии е рационална, езикът им е смел и хумористичен, съдържанието е предадено с обикновени думи и успява да окаже влияния върху хората. Ханфейдзъ използва голям брой поговорки и исторически факти,  за да разясни идеите си. В неговите произведения често се появяват много поговорки, които обогатяват съдържанието,както и има много интересни приказки. Мнозина от поговорките и приказките на Ханфейдзъ се разпространяват и се използват и сред днешните китайци.