■Синджиан
>>[Основно състояние на Синджиан]
СинджианГеография на Синджиан 
ХроникаИзточник на енергийните ресурси 
>>[Икономическото развитие на Синджиан]
ПромишленостСелското стопанство  
ЖивотновъдствотоСпецифични промишлени отрасли 
>>[Националност Уйгури]
Националност УйгуриНационалност КазахиНационалност Киргиз
>>[Туристически ресурси в Синджиан]
Езеро Канас 
Древен град Луолан   •Пещера "Чианфодон"
Турфан  •КашьХътиан 
>>[Религиите в Синджиан]
Светилище на много религииВярващите в Синджиан 

■Тибет
>>[Основно състояние на Тибет] 
ТибетГеографско положениеИсторическа и сегашна ситуация 
>>[Националности в Тибет]
Основно положениеТибетска националностНационалност МенбаНационалност Луоба 
>>[Икономиката в Тибет]
ПромишленостСелското стопанство •СкотовъдствотоГорското стопанствоОбекти, изградени с парични помощи 
>>[Туристически ресурси]
Езеро Намцуо 
Манастир-дворец ПоталаХрам Даджао и улиците "Багуо"Манастир Ташил Хунпол 
>>[Образованието в Тибет] 
Основно положение 
>>[Религията в Тибет]
Тибетски будизъм и ламаитските манастир и храмове 
Вероизповедания на тибетците
>>[Културата в Тибет]
Свитък "Танка"Скулптура от маслоТибетски театър