Пещера”Чианфодон”

中国国际广播电台

    По участъка на пътя на коприната в Синджиан остават от историята много световноизвестни  исторически паметници като проходи, крепости, храмове с пещери, пощенски станции, гробници и кули за факели.

   Пещерата”Чианфодон” в Къзър и пещерата”Чианфодон” в Бозклик се отличават с особен архитектурен стил . Скулптурните им произведения и стенопис показват сливането на китайската, индийската и персийската култура и отразяват живо и правдиво производството,бита  и начина на живот на жителите от различните националности през това време.

   Думата “Бозклик” означава клон на уйгурски език. Едноименната пещера се намира североизточно от град Турфан. Издълбаването й продължава от 6-и до 14-и век. Контурната линия на изображенията по стенописа е много изящна и фина. Багрите им са много ярки и лъскави. Фигурите от  стенопис са много красиви. Може да се каже, че те представляват продължение на архитектурния стил на пещерата “Могаоку” от династията Тан.

   Въпреки че много стени в пещерата са  силно надупчени и одраскани , все още са оцелели над 1200 квадратни метра. Общоизвестно е, че тази пещера представлява най-важния паметник от изкуството на хуйхоците-будисти( Хуйхо е едно от националните малцинства в древен Китай)  и е   най-добре съхранената съкровищница на изкуството в страната Тя е източник за изследване на историята,културата и изкуството в западния район на древен Китай.


Една от пещерите "Чианфодон"