Обща информация за Тибет
中国国际广播电台

     

 Образованието в Тибет е безплатно.Учебната такса на тибетските учащи се от  началното  до висшето образование се поема изцяло от държавата. Такава привилегирована политика се провежда само в Тибет. В миналото  в Тибет няма нито едно съвременно  училище, та камо ли  висше учебно заведение. А Сега в Тибет има четири висши учебни заведения.

За да стимулира развитието на  образованието в Тибет,от 1985 година насам  в 21 провинции и градове на страната са открити  курсове или учебни заведения специално за тибетски учащи се, където са били подготвени към 10 хиляди абсолвенти и абитуриенти. Издръжката за техните  дрехи, храна, подслон и учебна  такса  се осигурява изцяло от държавата.

Към края на 2003 година в Тибет вече са открити 1011 учебни заведения и 2020 филиали към тях с 453400 учащи се. Над 91.8% от децата в училищна възраст са приети в училища. Неграмотността  се снижи до 30%. Откакто започна да се осъществява проекта”Надежда”през 1992 година, предназначен за подпомагане на напусналите училища деца от бедните райони, вече са създадени  над 180 начални училища с над 36 хиляди спонсорирани учащи се.