За Турфан

中国国际广播电台

     В средата на Синджиан се намира една падина, наричана огнено място, където се отглеждат различни сортове качествено грозде. Това е Турфанска падина.Тя е богата на подземна вода заради специфичното си географско положение,затова е подходяща за отглеждане на плодове като грозде, дини и др.А заради сухия климат и малкото валежи в плодовете има високо захарно съдържание. Много туристи посещават Турфан само с цел да опитат тамошните плодове.

    Турфан е царство на гроздето.В него навсякъде се вижда грозде, а жителите са заети с преработването му Няма турист, който да е пребивавал в Турфан,да не говори за грозде. Според историческите хроники още преди 2000 години тук започва отглеждане на грозде. От двете страни от улиците навсякъде се виждат лози  , наследени от древността. Лозите с листата си покриват жилищни помещения.

    Стафиди са изработени по особен начин на печене и проветряване. В Турфан навсякъде се виждат огромни  сушилни – високи проветриви сгради, изградени с тухли. А навън –голяма жега.Външният сух горещ въздух се използва за сушене на окачените безброй гроздове под покрива на сушилнята. Такива стафиди стават много сладки и много харесват на купувачите.

    Кметството на Турфан изгради една Улица на гроздето с много галерии –лозя, градини –лозя, музей на гроздето и други.,предназначена специално за посетители.Днес като дойдат в Турфан, те могат да се разхождат из долината –лозе, където  могат да вкусят лично различни сортове прясно грозде.


(图:吐鲁番葡萄沟中的维族人家)