Езеро Намцуо
中国国际广播电台

   

Ттибетски език”Цуо” значи езеро. В пределите на Тибет има над 1500 езера с над 240 квадратни километра водна повърхност, което колкото една трета от общия брой на езерата в Китай. Тези езера  се отличават не само с широка водна повърхност, но и  с голяма дълбочина. Тибет е богат на водни ресурси.

Обаче езерото Намуцуо е най-голямото сред тях. “Намуцуо” значи “небесно езеро” или “божествено езеро”. То е известна светиня на тибетския будизъм. То е разположено между околията Дансюн на Тибет и околията Бангъ на окръг Начюй. На североизток от него се издига главният връх на планината Тангулашан с вечни снегове, а на север от него се простира хълмиста местност. Около езерото се простира зелена трева. Това езеро като огромно скъпоценно огледало е инкрустирано на пасището в Северен Тибет. Синьото небе, белият сняг, зелената трева, скотовъдските палатки и пъстроцветни планински цветя  образуват  изумителна природна картина.