Скотовъдство
中国国际广播电台

     

В селското стопанство в Тибет доминира скотовъдството, което е  с дълга история и голям потенциал на развитие. В Тибет има 82 милиона хектара  естествени пасища,56 милиона  хектара могат да се използуват и заемат една пета от тези на страната. Тибет е един от петте големи скотовъдски райони на страната. Пасищата  са различни. 90% от тях се намират на високите планини,  затова тревата им има висока  хранителна стойност.

Скотовъдството заема 60% от  общото селскостопанско производство.Там  се отглеждат главно якове, овце и агнета. Яковете заемат най-големия дял сред тях. Якът е  специфично животно на платото, защото е устойчив на  студ, ниско  кислородно съдържание влажност и се нарича “кораб на платото”. Яковете се отглеждат и за производство на месо и мляко и  могат да се използуват за  превозни средства. Тибетските овце  са устойчиви на  голям студ и суша и имат висока икономическа ефективност, затова се отглеждат много и навсякъде.