Географско положение

中国国际广播电台

     Чинхайско-тибетското плато се отличава с редица специфични природни особености и заема важно място  сред подобните плата и високопланински местности и се нарича  третият полюс на Земята.

   Чинхайско-тибетското плато се нарича третият полюс на Земята заради високата  надморска височина и съответен студен климат. Средната му надморска височина е над 4 хиляди метра.  Около него се издигат високи и стръмни планини.По самото плато също се простират  редица планини. Средната годишна температура в центъра на платото с  над 4.5 хиляди метра надморска височина е под нула градуса. Средната температура в най- топлите дни е под 10 градуса.

   Надморската  височина на Чинхайско-тибетското плато е над 4 хиляди метра. Това е резултат от последните силни естествени размествания и разломи в кората на Земята – орогенезата на Хималаите. На платото има много върхове с 6000 – 8000 метра надморска височина, т.е. над снежната линия. Това плато е най-младото плато в света и от там извират редица азиатски реки.