Информация за езеро Канас

中国国际广播电台

     Езеро Кънас се намира в околията Бурджин, Северен Синджиан. То е на 150 километра от околийския център. Това езеро е сгушено в алтайската девствена гора. Думата”Кънас”на монголски език означава езеро в долината в монголски език. Езерото е на 1374 метра над морското равнище, с188.5 метра дълбочина и 45.73 квадратни километра площ.

   Около него се издигат високи снежни планини, затова езерото и планините са съединени в хармония.Това е участък от  района с южносибирска фауна и флора.Тук виреят редки дървета като бор-листопад, секвоя,смърч, бяла ела и бреза. Проучените видове дървета наброяват към 800. Там се развъждат  около 39 видаживотни,117 птици, 4 земноводни животни, 7 видове риби и 300 вида насекоми.Много от тези видове  са уникални в Синджиан, даже и в Китай. В пределите на района има и гори и степи и безбройни езера и реки. Те имат огромно значение за туризма, екозащитата, за научни експедиции и исторически проучвания.

Езерото Канас