Светилище на много религии

中国国际广播电台

    В историята в Синджиан са били  разпространени будизмът, несторианството и манихейството и ислямът. В резултат на това  Синджиан  е единственото  светилище на четирите религии в света.

    През първия век будизмът се  разпространи от Синджиан към Изток по пътя на коприната и навлиза в Централен Китай. Несторианството е едно направление на  християнството и е разпространено в Синджиан през 6-и век. Археологическите изследвания доказват, че в древността  Синджиан  е разпространено несторианството, нещо повече, Синджиан представлява център за обреди на тази религия. По-късно наред с разпространението на  исляма, несторианството постепенно изчезва от  историческата сцена в Синджиан.

    През 694 година манихейството е разпространено в Китай. От 19-и век насам в пещерите “Могаоку” в  Дунхуан,провинция Гансу и в Турфан, Синджиан са били открити голямо количество манихейски културни  паметници. Те доказват широкото разпространение и дълбокото влияние на манихейството в Северозападен Китай. В средата на 10-и век ислямът се разпространява в Кашъ по Пътя на коприната, а през периода от 16-и до 17-и век вече е разпространен в целия Синджиан. Сега уйгурите, казахите, хуейците, узбеките,киргизите,таджиките, татарите и други три  национални малцинства, изцяло приемат исляма.


Вярващите в джамията