Промишленост
中国国际广播电台

      Промишлената продукция в Синджиан нараства бързо. Там вече е създадена сравнително цялостна промишлена система  като металургична,каменовъглена, нефтена, машиностроителна, химическа промишленост, промишленост за строителни материали, текстилна, захарна,хартиена, кожарска, кожухарска и цигарена промишленост. Чрез разкриване на регионалните суровинни предимства в Синджиан са  определени редица  маркови продукти и водещи промишлени отрасли.

    Досега в Синджиан  вече има около 60 хиляди промишлени предприятия с над 2000 вида продукция  като нефт, каменни въглища, метали, електроенергия, текстилни и нефтохимически продукти, машини, строителни материали, хранителни продукти и др.

    В Синджиан се изграждат следните крупни промишлени обекти като завод за етилен  в Дузъшан, завод за полиестер при Нефтохимическия комбинат, втори завод за химически торове при Нефтохимическия комбинат в Урумчи, първи и втори етап на изграждането на електроцентралата в Манас, четвърти етап от изграждането на електроцентралата в Хонянчъ, най-голяма вятърна електроцентрала в Китай – вятърна експериментална електроцентрала в Дабан.