Националност Менба

中国国际广播电台

       Националност Менба е древна националност на Тибетското плато. По-голяма част от нея е съсредоточена  в района Менюй, Южен Тибет. Останалата  част от нея –  в околиите Мотуо, Линджъ, Цона и др. Те се занимават  главно със земеделието, както и със скотовъдство, лесовъдство, лов и занаяти. И мъжете и жените се обличат с червени халати, носят кафяви шапки или груби вълнени шапки.Гривните  и обеците са обичани накити за жени. Мъжете  носят кинжали на кръста си.

 Мъжете и жените обичат да смъркат енфие. Основната им храна е ориз, царевица и ечемик.Повечето от жителите на Менба вярват в будизъм. В някои  места вярват и в първобитния шаманизъм. Погребалните им обичаи са: предпочитат да изхвърлят тялотомъртвец в река, или да го заровят в гроб, или да го поставят на планински връх или на открито място, за да го изядат  хищните птици или животни, или  го изгарят.