Животновъдството в Синджиан

中国国际广播电台

     
  В Синджиан се отглеждат  различни видове домашни животни. Там са най-основните пасища с над 40 милиона глави домашни животни. От древността  там се отглеждат известни породисти коне, овце, едър и дребен рогат добитък,магарета, мулета, камили и якове. По производство на агнешко месо Синджиан се намира на второ място в Китай.

     Площта на степите в Синджиан е  около 570 хиляди квадратни километра и заема над 87% от общата площ на обработваемата земя, горската площ и пасищата на района. Степите представляват основните производствени ресурси за развитие на животновъдството и изхранват над 70% от животните и предоставят  същото количество животинска продукция на Синджиан.

     Синджиан представлява база за отглеждане на  нови породи животни като тънковлакнеста коза,китайски меринос, синджианска коза,предназначена за кожени изделия, тъмносива крава, кон”Или”, бяла свиня”Или” и синджианска черна свиня. Тези нови породи животни притежават особени биологични свойства  и висока икономическа стойност. Те представляват ценни животновъдни ресурси и съкровище за генно инженерство, както за Синджиан, така и за Китай.