Селско стопанство
中国国际广播电台

   

В селското стопанство в Тибет  доминира  скотовъдството. Обаче  земеделието и  скотовъдството се поставят на една и съща плоскост. Селскостопанското производство се извършва  в голям студ и има разлика по  райони и по вертикално разстояние. Растениевъдството се съсредоточава главно в  долините с добри  природни условия. Обаче култивирането е еднообразно. Там се отглеждат  предимно ечемик, пшеница, репица, грах, както и  ориз, царевица в малко количество.Посевите на ечемик са големи, защото ечемикът е  студоустойчив  и може да се отглежда на местата, които се намират на 2500 – 4500 метра над морско ниво.