Историческа и сегашна ситуация

中国国际广播电台
       

  Още преди нашата ера  прадедите на тибетците, населяващи  платото,поддържат тесни връзки с ханците,населяващи  вътрешните райони на страната.С течение на времето редица  племена,заселели се на платото, са обединени в сегашната тибетска националност

   В началото на 7-ия век се слага край на размириците в Централен Китай,продължили над триста години. Едновременно с това под ръководството на тибетския герой Сонзанганбу бе учредено кралство Туфан със столица Лхаса. По време на властването си Сонзанганбу заимствува  напредналите производствени технологии и политико-културните постижения от династията Тан и поддържа изключително дружески отношения с нея в политическо, икономическо и културно отношение.

   В средата на 13-и век Тибет е включен в географската карта на Китай.След това  въпреки смяната на няколко династии и няколкократната  промяна на централното правителство на Китай, Тибет винаги се намираше под  ръководството на централното правителство на Китай.

   След създаването си  през 1644 година династията Чин постави Тибет под свой още по-строг контрол.Тогава централното правителство още повече  систематизира и узакони изпълнението на суверенитет над Тибет. През 1727 година династията Чин изпрати пратеник в Тибет, който  от името на централното правителство извършва контрол над Тибет.

   През 1949 година беше провъзгласена КНР.Съобразно с историческата и сегашната ситуация в Тибет, централното народно правителство на Китай реши да проведе курса за мирно освобождение на Тибет. Според волята на тибетското население централното народно правителство извърши демократичната реформа в Тибет и отмени феодалнокрепостническия строй.

   В резултат на това милиони крепостни селяни и роби бяха освободени. Оттогава   вече престанаха да ги продават, преотстъпват, разменят като собственост на крепостни феодали. Те вече не се занимаваха с физически труд  по принуда от крепостниците. Те получиха  свобода и станаха господари на  новото общество. След няколкогодишното стабилно развитие, през септември 1965 година  беше провъзгласен Тибетският автономен район.