Източник на енергийни ресурси

中国国际广播电台

    Синджиан е изключително богат на природни ресурси.Проучените резерви на каменни въглища и нефт в Синджиан заемат поотделно една трета от тези на страната. Освен това там има доста големи залежи от природен газ. Затова Синджиан вече е станал перспективен надежден район  за нефтодобив по суша в Северозападен Китай.

  Според прогнозни изчисления нефтено-газовите находища с 740 хиляди квадратни километра площ в Синджиан имат 20 милиарда и 800 милиона тона петрол и над 10 трилиона кубически метра природен газ, които заемат около 30% от тези на Китай  по суша. Затова те се наричат надеждно море от петрол в Китай. През октомври т.г. газопроводите, чието изграждане ще приключи скоро т.г., ще пренесат богат природен газ от Синджиан в Шанхай и околните му райони.

   Залежите на каменни въглища в Синджиан са  около 2 трилиона тона и заемат 40% от тези на страната. По този показател Синджиан се намира на първо място  в страната. Вятърната експериментална електроцентрала в град Дабан представлява най-голямата сред подобните електроцентрали в Китай.


Нефтено находище Талиму