Вярващите в Синджиан

中国国际广播电台

      Синджиан е район с много религии. Ислямът  оказва сравнително дълбоко влияние на обществения живот в Синджиан. Сега в пределите му има над 23 хиляди ислямскиджамии и католически църкви и други религиозни храмове, които  служат за богослужение на вярващите. В Синджиан има различни религиозни  организации като Ислямски съюз,Институт за ислямски  канон - коран и будистки съюз.

   Сега  около десет националности като уйгурите,казахите, хуейците и др.изповядват исляма. Вярващите  наброяват около 9 милиона и заемат 56.3% от населението на Синджиан.

   Повечете от монголците в Синджиан вярват в  тибетския будизъм. Те наброяват 80 хиляди . Там има 40 храма за тибетскибудизъм. Християните в Синджиан наброяват 30 хиляди. Там има 24 църкви. Католиците в Синджиан са 4 хиляди с 25 църкви. Освен тези религии, там има две православни църкви за над сто  руснаци –православнивярващи.