География на Синджиан
中国国际广播电台

     Синджиан се намира в центъра на Азия. В него  от север на юг се издигат планините Алтай, Тиеншан и Кунлун. Между тях се простират Джунгарската и Таримската падина. Планината Тиеншан дели района на две части – Северен и Южен Синджиан. А Хами и Турфанската падина са разположени в  Източен Синджиан. Градовете и селата на Синджиан се намират в оазисите, разположени като  бисери в перифериите на посочените две падини.

   В пределите на Синджиан тече най-дългата вътрешноконтинентална река –таримска река, най-голямото затворено сладководно езеро и Турфанска падина  - едно от най-ниските местноости на Земята

   Синджиан е сушав район. Температурите имат доста големи амплитуди  в различните   места. Например, в района Алътай е бил регистриран рекорд на най-ниските температури, а в Турфанската падина дълги години е запазен рекорд на най-високите температури в Китай.

   Две трети от пустините на Китай  са разположени в Синджиан. Например,площта на пясъчната пустиня Такламакан е 330 хил.квадратни километра. Тя е най-голямата по площ пясъчна пустиня в Китай и е втората по площ движеща се пясъчна пустиня в света. Площта на пясъчната пустиня Гурбантунгут в Джунгарската падина е 48 хил.квадратни километра. Тя е втората по площ пясъчна пустиня в Китай. Тези пустини в Синджиан са богати на нефт,природен газ и полезни изкопаеми.

   В пределите на Синджиан се  виждат  голям брой заснежени и заледени планини и върхове, които се образуват в специфични ледници, т.нар.твърди язовири. Синджиан е сред първите места в  първите редици в Китай по водни ресурси на глава от населението .

Канас през есента