Вероизповедания на тибетците

中国国际广播电台

        Тибетците се ползват с пълна свобода на религията. Повечето от тибетците, жителите от националностите Менба, Лоба, Наси и др. вярват в тибетския будизъм , а другите вярват в ислям и католицизъм. Понастоящем в Тибет има 1700 будистки манастира с над 46 хиляди монаси и монахини и 4 ислямски джамии с над 3000 мохамедани и една  католическа църква с над 700 католици. В Тибет религиозните  обреди  се извършват нормално и напълно се задоволяват нуждите на вярващите от религиозни обреди и се зачита напълно свободата на религията.

Обичаите и нравите на тибетците са зачитани и защитени. Тибетците и жителите от другите  национални малцинства в Тибет се ползват с правата и  свободата  да спазват традиционните обичаи и нрави и да се занимават с други обществени  дейности. Те заимствуват и някои нови обичаи и нрави, които отразяват  съвременната култура и здравия живот, като запазват традиционния стил  на националната  носия, начин  на хранене и обитаване.

В Тибет са запазени и наследени редица празници и тържества  като Нова година по тибетски календар, празника”Сагадава”- тържество,посветено на рождения ден на Сакиямони, “Вангуо” и “Сюедон”, както и редица религиозни празници. Едновременно с това в Тибет са въведени и редица нови  празници и тържества от вътрешните райони на Китай и от света.