Хроника
中国国际广播电台

     Още преди 2000 години Синджиан е част от Китай като обединена многонационална държава.През 60 година преди нашата ера династията Хан учредява правителство в Западния район, в който е  включен и  днешен Синджиан и част от Централна Азия, затова Синджиан включително днешното езеро Баграшкьол и Памир естествено се намират непосредствено под владение на  династия Западен Хан. По-късно, в продължение на 1000 години Синджиан е  подчинен на централното правителство на Китай. То учредява там административни органи и управлява района чрез тях .

   По време на династия Чин,съществувала допреди 300 години, централното правителство изпраща свой генерал в град Хуейюан на Или в Синджиан и чрез него управлява целия  Синджиан. През 1884 година Синджиан е определен като провинция и засилва повече връзките с другите провинции на страната.

   През септември 1949 година Синджиан е освободен по мирен начин. На 1 октомври е провъзгласена КНР. Така Синджиан като другите провинции става национално-автономен район със статут на провинция в Китай.