>>[Китайска икономика]
Кратък очерк 
>>[Икономическа структура]
Кратък очерк 
Селското стопанство  •Промишленост  •Обслужването 
>>[Икономическа система]
Социалистическата пазарна икономикаСобственост 
>>[Държавна стратегия]
Държавна стратегия 
>>[Инвестиционна среда]
ИнфраструктураИнвестиционна политика
Специалните икономически зони и отворените крайморски градове 
Държавни зони на високите технологии 
Държавни зони за развитието на икономическите технологииБезмитните зони 
>>[Външна търговия]
Внос и износУпотреба на чуждестранни капитали 
Развитие на големите транснационални компании в Китай
>>[Финансова система]
Банкова системаЦенни книжа 
ЗастраховкаВалута 
>>[Доходите и потреблението на населението]
Доходи •Социално осигуряване 
>>[Важни обекти]
Хидровъзела СансиаОбект за пренос на вода от женен за северен Китай 
Железопътна линия Чинхай - Тибет •Обект за пренасяне на природен газ от западен за източен Китай 
Пренасяне на електрическата енергия от западните за източните райони 
>>[Стратегията за интензивното развитие на западната част на Китай]
Интензивното развитие на западен Китай 
>>[Възстановяване на старите промишлени бази в североизточните провинции в Китай]
Възстановяване на старите промишлени бази