Банкова система
中国国际广播电台

     В банковата система на Китай Централната банка регулира и осъществява надзор, а държавните банки са основата на банковата система. Съществуват и търговки банки и други финансови организации. Всички елементи от банковата система на Китай си сътрудничат и се допълват взаимно.

    Китайската народна банка изпълнява функциите на централна банка на държавата – макроконтрол и надзор върху банките в цялата страна. Китайската промишлено-търговска банка, Китайската банка, Китайската земеделска банка и Китайската конструкционна банка са търговски банки държавна собственост на Китай. Основани са и Китайската банка за развитието на земеделието, Китайската банка за развитие и Китайската банка за експорт и импорт.

    През 1995 година, Китай публикува Закон за търговските банки, с който постановява условията за създаване на системата на търговските банки и дава юридическа основа за превръщането на специализираните държавни банки в търговски. От 1996 година на сам, финансовата система на Китай се усъвършенствува постепенно, държавните банки се превърнаха в съвременно финансово дружество, преобразувани са 120 малки и средни търговски банки, и се развиват и стандартизират финансовите организации, занимаващи се с ценните книжа и със застрахователна дейност.

    Съветът за управление и контрол на банките започна да изпълнява функциите си на 28-ми април 2003 година. Съветът отговаря за изработване на правилата за финансовите организации в страната и извършва разследване на незаконните операции на банките.