Хидровъзела Сансиа
中国国际广播电台


     Река Яндзь разполага с богати водни ресурси. Хидровъзелът Сансиа е важен обект за използването на водните ресурси на реката. Хидровъзелът Сансиа се намира на средното течение на река Яндзь, град Ичанг, провинция Хубей. Хидровъзелът може да контролира притока на вода на площ от 1 милион квадратни километра, ежегодното количество на минаващата вода през нея е 500 милиарда кубически метра.

     Стратегията за строителството на хидровъзела Сансиа е: обектът да се построи успешно от един път на най-високо равнище, събирането на водата да се извършва постепенно, преселването на местните жители да става непрекъснато. Дължината на дигите на обекта е 3035 метра, дълбочината на водата – 175 метра, количеството на водаат – 39.3 милиарда кубически метра.

    Хидровъзела Сансиа в бъдеще ще играе ролята за предпазване от наводнения, добиване на електроенергия, рибовъдство, опазване на околната среда, пренасяне на водата от южен Китай в северен Китай, напояване на селскостопанската земя и така нататък.