Собственост
中国国际广播电台


 Според китайската конституция, при началния стадий на социализма в Китай се въвежда формата на държавната собственост, като съществуват и други форми на собственост. Преразпределението на китайското общество е основано на труда, но съществуват и други начини на преразпределение. В момента в Китай съществува следните форми на собственост: държавна собственост, колективна собственост, частна собственост, смесена собственост, акционерна собственост, собственост на чужди инвеститори и др.

    Държавната собственост включва икономическите субсидии, чиито производствени материали са държавни. В икономическите субсидии на колективната собственост производствените материали принадлежат на определени колективи, а в частните предприятия – на собствениците на икономическите субсидии. Смесената собственост е нова форма на собственост, чиито икономически субсидии са образувани от предприятия или организации с нееднаква форма на собственост. Икономическите субсидии с капитал на чуждестранни инвеститори включват предприятията с чуждестранни инвестиции или със смесен капитал.

    Китайската Конституция определя, че държавните и колективните имоти са неприкосновени от която и да е личност и организация по какъвто и да е начин. Държавата също защитава правата и интересите на частните икономически субсидии и неприкосновеността на частното имущество.