Държавни зони за високите технологии
中国国际广播电台

     Китай е една от страните, привличащи най-много чуждестранни инвестиции в света. При спада на световната икономика и голямото намаление на международните инвестиции, Китай постигна този голям успех в привличането на чуждестранни инвестиции, защото китайското правителство провежда привилегирована политика спрямо чуждестранните инвеститори.

   От 80-те години на миналия век, китайското правителство започна да влага голяма сума средства за подобряване на условията за инвестиране. Законодателният орган на Китай е публикувал над 500 закона и законоположения за защита на интересите на чуждестранните инвеститори. Предз 1997 година е публикуван Каталог за инвестиране за чуждестранните бизнесмени. Китайското правителство поощрява чуждестранните бизнесмени да инвестират в селското стопанство, енергетиката, транспорта, новите технологии, опазване на околната среда и други сфери на китайското общество.

    Според правилата на Световната търговска организация и обещанията на Китай за влизане в Световната търговска организация, Китай е усъвършенствувал съответните закони за инвестиране. До края на 2003 година бизнесмени от 170 страни и райони в света вече са инвестирали в Китай, предприятията с чуждестранни инвестиции в страната са над от 400 хиляди. Големите световни консорциуми, транснационални компании, и най-големите 500 компании в света са инвестирали голяма сума средства в Китай. Страната е избрана от инвеститорите и финансовите организации в света за една от страните с най-добри условия за инвестиране.