Доходи на населението
中国国际广播电台


    В сравнение с преди 50 години, животът на китайците вече е променен изцяло. Сега доходите на китайците и частните активи се увеличават непрекъснато. Жилището, автомобилите, компютри, ценните книжа, екскурзията в чужбина и др. вече са важна съставна част от потреблението на хората.

     След 1979 година в продължение на повече от 20 години, китайската икономика се развива с най-бързи темпове в историята, и доходите на китайците се увеличават с най-голям ръст. Статистиката показва, че доходите на глава от селското население са се увеличили от 134 юана през 1978 година на 2476 юана през 2002 година, като ежегодният ръст е 7.2%, а на градското население от 343 юана на 7703 юана за същия период – ежегодният ръст е 6.7%.

 
     През 2003 година доходите на глава от градското население достигна 8472 юана, което е увеличение с 9% в сравнение с предишната година, с изключение на повишаването на цените, а на селското население – 2622 юана. Делът на разходите за храна от общия разход /по критерия на Енгел/, е на градското население – 37.1%, на селското население – 45.6%. В края на 2003 година частните автомобили в Китай са 4.89 милиона, което е увеличение с 1.46 милиона в сравнение с предишната година.

   В Китай вече няма проблем с недостиг на продукти от първа необходимост. Структурата на потреблението на населението е подобрена. Делът на разходите на населението за продукти от първа ненобходимост – храна, облекла и други, се намалява непрекъснато, а за жилище, транспорт, медицинско обслужване, образование, забавление и други се увеличава. Това показва подобряването на жизнения стандарт на народа.