Обслужване
中国国际广播电台

       От края на 70-те години на миналия век сферата на обслужването на Китай започна да се развива с бързи темпове.

  Първо, мащабът на обслужването се разширява непрекъснато. Статистиката показва, че в периода от 1978 до 2002 година, добавената стойност на сферата на обслужването се е увеличила от 86.05 на 3.4533 трилиона юана женмиби – увеличение 39 пъти. Годишният ръст на добавената стойност на обслужването в този период е над 10%, който е по-висок от ръста на брутния вътрешен продукт на страна в същия период.

  Делът на добавената стойност на сферата на обслужването в брутния вътрешен продукт на страната е 33.7% през 2002 година, докато през 1979 е 21.4%. През 2003 година, въпреки влиянията от епидемията от атипичната пневмония, наводненията и сушата, сферата на обслужването продължаваше да се развива с бързи темпове.

  Второ, сферата на обслужването вече е важен канал за разрешаване на проблема с трудоустрояването в страната. През 1978 година броят на работещите в сферата на обслужването е 48.9 милиона души, а през 2002 година – 210 милиона души.

  В момента сферата на обслужването включва ресторантите, туризма, продажбата на дребно, застраховката, информацията, транспорта, рекламата, правото, счетоводството и други. Според държавния план за социално-икономическото развитие на Китай, до 2020 година добавената стойност на сферата на обслужването ще заеме 1/2 от брутния вътрешен продукт на страната, докато сега заема повече от 1/3.