Китайската икономика

中国国际广播电台


      От основаването на Китайската народна република през 1949 година, Китай постигна големи успехи в развитието на икономиката. През 1978 година в страната започна да се провежда политиката на реформи и на отваряне на вратите към външния свят. Благодарение на тази политика, днес китайската икономика нараства с 9% ежегодно. През 2003 година брутният вътрешен продукт на Китай възлезе на 140 милиона щатски долара. По икономическа мощност Китай се нарежда на шесто местя в света след САЩ, Япония, Германия, Великобритания и Франция. До края на 2003 година брутният вътрешен продукт на глава от китайското население надхвърли 1000 щатски долара.

  От края на 70-те години на миналия век, китайското правителство започна да преобразува плановата система на икономиката. През 1978 година реформите започнаха в китайските села, през 1984 година – в градовете, а през 1992 година е определена посоката за изграждане на социалистическата пазарна система в Китай.

    В момента условията за инвестиране в Китай са добри и вътрешното потребление се разширява непрекъснато. През 2003 година инвестициите в недвижимите имоти в страната са 5.5 трилиона юана женоминби , доходите от продажбата на потребителските стоки – 4.6 трилиона юана женминби, външнотърговският стокооборот – 850 милиарда щатски долара. По общата сума на външнотърговския стокооборот, Китай се нарежда на четвърто място в света след САЩ, Германия и Япония.

    В резултат на провеждането на политиката на реформи и на отваряне на вратите през последните 20 години, китайската икономика вече се е превърнала от планова в пазарна, системата на социалистическата пазарна икономика вече е създадена и се усъвършенства непрекъснато. Наред с това, икономическото законодателство също се подобрява - пазарът става все по-отворен, реформата на финансовата система се задълбочава, и така нататък. Всичко това е важна предпоставка за устойчивото развитие на китайската икономика и в бъдеще.

   През новия 21-ви век китайското правителство поставя нова концепция за икономическото развитие: поддържане на хармонията между човека и природата, човека и обществото, градовете и селата, източните и западните райони, икономиката и обществото. През 2002 година, на 16-тия конгрес на Китайската комунистическа партия беше поставена задачата за изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние до 2020 година.