Промишленост
中国国际广播电台

     От началото на петдесетте години на миналия век китайската промишленост започна да се развива с бързи темпове. След основаването на Китайската народна република, китайската промишленост започна да се възстановява. При провеждането на политиката на реформи и на отваряне на вратите към външния свят, вече е сформирана в основни линии цялостна система на китайската промишленост.

   Традиционната нефтохимическа и електронна промишленост постигнаха голямо развитие, в сферата на атомната промишленост и космонавтиката на Китай също е постигнат важен напредък. От края на 70-те години на миналия век промишлеността на Китай се развива още по-бързо. В периода от 1979 до 2003 година добавената стойност на китайската промишленост ежегодно се увеличава с над 10%.

  В резултат на 50-годишно развитие, производството на основните промишлени продукти се е увеличило десетки или стотици пъти в сравнение с предишните петдесет години. От 1996 година Китай се нарежда на първо място в света по производството на стомана, каменни въглища, цимент, химически торове и телевизори.

  През 2003 година добавената стойност на китайската промишленост възлезе на 5.3612 трилиона юана женминби, което е увеличение с 12.6% в сравнение с 2002 година. Сега Китай е способен да произвежда не само самолети, кораби и автомобили, но и работи върху изработването на изкуствен спътник, космически кораб и съвременно промишлено оборудване. Може да се каже, че в Китай вече е изградена цялостна промишлена система. Занапред Китай ще съдейства за развитието на промишлеността с развитието на информационната технология. Целта е промишлеността да бъде водеща сила в развитието на китайската икономика.