Употреба на чуждестранни инвестиции
中国国际广播电台

    Китай привлича чуждестранните инвестиции по различни начини. Има три най-важни начина: първо, получаване на кредити от международни финансови организации и търговски банки на други страни и издаване на облигации в чужбина. Второ, пряко инвестиране на чуждестранни бизнесмени, създаване на предприятия с чуждестранни капитали, и трето, даване под аренда на имущества, търговията с квоти, издаване на акции в чужбина и т. н. нататък.

   От 1990 до 2001 година, общата сума на чуждестранните инвестиции в Китай възлезе на 510.8 милиарда щатски долара. В това число 378 милиарда щатски долара са преки инвестиции на чуждестранните инвеститори. През 2002 година, чуждестранните инвестиции в страната са 55 милиарда щатски долара, от което 52.7 милиарда са преки инвестиции.

    В резултат на това Китай става страна, привлякла най-много чуждестранни инвестиции в света. През 2003 година чуждестранните инвестиции в Китай продължават да се увеличават многократно, утвърдени са 41081 предприятия с чуждестранни инвестиции, което е увеличение с 20.2% в сравнение с предишната година. Договорената сума на инвестициите в тези предприятия са 115.1 милиарда щатски долара – това е увеличение с 39% спрямо предишната година.