Възстановяване на старите промишлени бази в североизточните провинции на Китай

中国国际广播电台
 

    Старите промишлени бази в североизточните провинции на Китай играят важна роля в социално-икономическото развитие на Китай. По време на плановата икономика, машиностроенето, металургията и други отрасли от тежката промишленост в тези провинции дадоха голям принос за развитието на китайската икономика.

    В момента обаче тези промишлени бази вече не отговарят на бързото развитие на икономиката и са изправени пред големи затруднения. Затова китайското правителство реши да предприеме мерки за възстановяване на старите промишлени бази в североизточните провинции.

     Премиерът Вен Джиабао счита, че старите промишлени бази трябва да бъдат преобразувани, например чрез регулиране на индустриалната структура, усъвършенствуване на системата на собствеността, подобряване на технологичното ниво и така нататък. Реализирането на устойчиво, хармонично и всестранно развитие е дълготрайна програма.

     Усъвършенствуването на системата на трудоустрояването и социалното осигуряване е важна предпоставка, за развитието на образованието, науката и технологията е едно от най-важните условия за възстановяване на старите промишлени бази в североизточните провинции на Китай. 

     В момента, и правителството, и местните управления на североизточните провинции изработват конкретни планове за възстановяване на старите промишлени бази.