Инфраструктура
中国国际广播电台


 Пътната мрежа 
  

    Пътната мрежа обхваща цялата страна. Петте магистрали от север до юг, и 7-те магистрали от изток до запад, общо 12 главни магистрали съставят пътната мрежа в Китай. Общата им дължина е 35 хиляди километра.

   Китай поставя на преден план в изграждането на инфраструктурата. В периода от 1998 до 2001 година ежегодните капиталовложения на китайското правителство в това отношение са 200 милиарда юана. През 2002 година инвестициите на Китай в пътното строителство надвишиха 300 милиарда юана женминби, с които средства са построени пътища на дължина 67 хялиди километра, в това число 5700 километра магистрали.

   През 2003 година са построени пътища 36 хиляди километра, 40 хиляди километра от тях са магистрали. Правителството също засилва строителството на магистрали в западните райони на страната, в резултат на което транспортните условия в тези райони са подобрени значително.

    До 2008 година от Пекин и Шанхай ще бъдат построени магистрали до другите градове с централно подчинение, административните центрове на провинциите и автономните райони.

 Железопътната мрежа

 До края на 2003 година общата дължина на железопътните линии на Китай е 73 хиляди километра, в това число двойните линии са 20 хиляди километра и електрическите железопътни линии – 18 хиляди километра. Първият в Китай  железопътен мост над море – “Гуангдунг – Хайнан” бе пуснат в действие на седми януари 2003 година. А железопътната линия на най-високото надморска височина в света – Чинхай-Тибет, чиято дължина е 1142 километра, ще бъде пусната в действие през 2006 година.

  От 1998 година насам, скоростта на китайските железници нееднократно се е повишила. В резултат на това скоростта на влаковете се увеличава непрекъснато.

  В. Пристанищата: Крайморските пристанища на Китай са предазначени за транспортиране на каменни въглища, контейнери, желеяна руда, зърнени продукти и други. Засилва се способността за транспортиране на контейнери. Правителството насочва средства в строителството на пристанища на дълбоки води за транспортиране на контейнери в Далиана, Тианджин, Чингдао, Шанхай, Нингбо, Шиамен и Шенджен.

    До края на 2003 година рейдовете на големите китайски пристанища наброяват 1800.


  Пристанищата
   

    Крайморските пристанища на Китай са предазначени за транспортиране на каменни въглища, контейнери, желеяна руда, зърнени продукти и други. Засилва се способността за транспортиране на контейнери. Правителството насочва средства в строителството на пристанища на дълбоки води за транспортиране на контейнери в Далиана, Тианджин, Чингдао, Шанхай, Нингбо, Шиамен и Шенджен.

  До края на 2003 година рейдовете на големите китайски пристанища наброяват 1800. Гражданската авиация

 Авиационните линии свързват Китай с всички контененти на света. До края на 2003 година редовните полети на китайските авиационни компании са 140 на брой, авиолиниите са над 1000, в това число 160 международни авиолинии. Китай поддържа авиоционни връзки с 60 града на 30 страни в света.


 Телефонните мрежи
  

   През 2003 година абонатите на телефони в Китай са се увеличили с 49.08 милиона, в резултат на което общият брой на абонатите на телефони достигна 260 милиона, в това число градските телефонни абонати – 170 милиона, селските – 92.01 милиона. От 1978 година абонатите на мобилните телефони в Китай се увеличават със 100% ежогодно. През 2003 година мобилните телефонни мрежи вече обхващат големите и средните градове и 2000 околии на цялата страна. В края на 2003 година абонатите на мобилните телефони в Китай са 270 милиона. Сега всеки 100 души разполагат с 42 телефона.


  Интернет

 В момента около 80 милиона китайци често посещават интернет.

   Статистиката показва, че по броя на посетителите на интернет, Китай се нарежда на трето място в света, след САЩ и Япония. От втората половина на 2001 година броят на уебстанциите в Китай се увеличават с бързи темпове, сега вече достигат 300 хиляди. Общата дължина на китайските светлиннолъчните кабели възлезе на 2.7 милиона километра през 2003 година. В икономически развитите райони на страната интернет вече е основен начин за предаване на информация.