Икономическа структура
中国国际广播电台

     Икономическата структура включва селското стопанство, промишлеността и обслужването, взаимната зависимост и съвместимостта между тях, както и техните мащаб.

    След основаването на Китайската народна република през 1949 година, развитието на икономическата структура на Китай се дели на три етапа: Първо, в периода от 50-те до 70-те години на миналия век китайската икономика се избавя от полуколониалното общество и в страната е създадена основата на индустриализацията.

    Второ, в периода от 1979 година до началото на 90-те години на миналия век, в Китай се провежда политиката на реформи и на отваряне на вратите към външния свят, в резултат на което се регулира икономическата структура и Китай навлиза в средния стадий на индустриализацията. Трето, през 90-те години на миналия век в Китай е основана социалистическата пазарна икономика, а до 2020 година в страната се реализира индустриализацията и информатизацията на икономиката.

    През изминалите петдесет години съотношението между различните фактори в икономическата структура се променя непрекъснато: в периода от 50-те години на миналия век до 2002 година делът на селското стопанство в китайската икономика от 45.4% намалява на 14.5%, делът на промишлеността се повишава от 34.4% на 51.8%, а на обслужването – от 20.2% на 33.7%.