Държавна стратегия за развитие

中国国际广播电台


 През октомври 1987 година, на 13-тия конгрес на Китайската комунистическа партия, бе приета стратегия за модернизацията на Китай. Според тази стратегия, модернизацията на Китай се реализира на три етапа:

   Първо, в периода от 1981 до 1990 година брутният вътрешен продукт на страната се удвои, с цел разрешаване на проблема с прехраната и облеклото на населението. Второ, в периода от 1991 година до края на 20-ти век, на основата на предишния етап, брутният вътрешен продукт се удвои от ново, в резултат на което жизненият стандарт на народа се повиши до средно ниво. Трето, до средата на 21-ви век брутният вътрешен продукт на глава от населението ще изравни с нивото на средноразвитите страни и ще се реализира модернизацията на държавата.

    През септември 1997 година, на 15-тия конгрес на Китайската коминустическа партия, се конкретизира третият етап от стратегията за развитие, а именно, до 2010 година брутният вътрешен продукт на страната да бъде удвоен в сравнение с този на 2000 година и да бъде формирана социалистическата пазарна система, 2020 година икономиката да бъде още по-развита и законодателството да бъде по-съвършенно, а до 2050 година да бъде реализирана модернизацията на държавата – могъща и демократична социалистическа държава.