Социално осигуряване
中国国际广播电台

      Осигуряване за пенсионерите

   
През последните няколко години обхватът на пенсионната застраховка се разширява непрекъснато. Работниците в държавните, колективните предприятия и частните предприятия, ползват със социално осигуряване. До края на 2002 година в цялата страна 111.29 милиона работници и 36.08 милиона пенсионери са получили застраховка. До края на 2003 година, броят им съответно е 116.38 милиона и 38.52 милиона.

Медицинско осигуряване

  Медицинското осигуряване вече обхваща работещите в предприятията, държавните ведомства и обществените колективи. Обхватът на медицинското осигуряване е най-големия сред другите видове социално осигуряване. През 2002 година, броят на медицинските заведения и заведенията за здравеопазване и профилактика достигна 290 хиляди, на заетите в тях медици са 4.44 милиона.

    Пекин, Шанхай, Тианджин, Чунгчинг и другите големи градове, както и средните градове на провинциите и автономните райони разполагат със съвременни специализирани и универсални болници, а околийските болници и селските клиники са основата за здравеопазването на селското население. Сега околийските болници в цялата страна са 2000, а селските клиники  -- 48 хиляди.

     До края на 2003 година, 108.95 градски и селски жители са застраховани, което е увеличение с 14.94 милиона в сравнение с предишната година. В това число работниците са 79.77 милиона и пенсионерите – 29.18 милиона


 Осигуряване за безработните

 Заради голямото население, проблемът с трудоустрояването в страната е доста сериозен. За разрешаването на този проблем, от 1993 година китайското правителство предприема различни мерки за разширяването на заетостта, особено за трудоустрояването на съкратените от държавните предприятия работници. До края на 2002 година работещите в цяла страна са 247.8 милиона. От 1998 година насам над 18 милиона съкратени от държавните предприятия работници са намерили нова работа.

    През 2002 година безработицата в страната е 4%. През 2003 година 103.73 милиона работници за застраховани. В цялата страна е въведена системата за социалния минимум, която дава гаранция на жителите, чиито доходи са по-ниски от местните стандарти. През 2003 година 22.35 милиона градски жители са получили средства по социалния минимум от правителството. Сега тази система вече обхваща цялото бедно население на градовете.