Ценни книжа

中国国际广播电台

     През 1990 и 1991 година, в Шанхай и Шенджен поотделно са основани Фондови борси. В резултат на десетгодишно съществуване, фондовите борси в Китай се развиват с бързи темпове. Те се изравниха по успехи с фондовите борси на други страни, развивали се 100 години. Днес активите на китайските фондови борси са над 4 трилиона юана, 1200 компании издават акции и 70 милиона души инвестират в тях.

    През 1988 година в Китай е учреден Съвета за контрол върху фондовите борси, с цел да се създаде единна управленческа система на фондовите борси в цялата страна. В резултат на това за засилва контрола върху ценните книжа и фючърс сделките, върху фондовите борси, компаниите инвеститори, комисионните дружества, консултантските организации и субсидиите в тази сфера.

   За обикновените китайци, фондовите борси вече са важен начин за инвестиране. Борсите в Шанхай и Шенджен са най-силните сред китайските фондови борси. Те разполагат с многобройни филиали в цяла страна и съвременни методи за сделки. В края на 2003 година, 1287 компании издават акции, общата сума на акциите им са 4.2578 милиарда юана, което е увеличение с 11% в сравнение с предишната година.