Социалистическа пазарна икономика
中国国际广播电台

  

    През изминалите 30 години от основаването на Китайската народна република, китайското правителство провежда системата на планова икономика. Специалният орган на правителството изработва програма за социално-икономическото развитие. Плановата икономическа система дава възможност китайската икономика да се развива целесъобразно и стабилно, но в голяма степен ограничава жизнеспособността на икономиката и темповете на развитието й.

    През 70-те години на миналия век, Китай започна да реформира системата на плановата икономика. През 1978 година в китайските села започна да се  прилага трудовият акорд. През 1984 година и в градовете започна реформата на икономическата система. През 1992 година е определена посоката на изграждане на социалистическата пазарна икономика.

    През окотомври 2003 година Китай си поставя задача за усъвършенстване на системата на социалистическата пазарна икономика, а именно, чрез регулиране на развитието на селата и градовете, различните райони, икономиката и обществото, човека и природата, вътрешната и външната търговия, в най-голяма степен да се засилва основната роля на пазара в разпределението на ресурсите, да се засилва конкурентоспособността на предприятията, да се подобрява макроконтролът на икономиката и да се заздравяват управленческите функции на правителствените ведомства.

    Всичко това е насочено към предоставяне на системна основа за изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние. Основните задачи в това отношение са: усъвършенстване на основната икономическа система, основана на държавната собственост, и допускането на други форми на собствеността, изграждане на механизъм за хармоничното развитие на регионалната икономика, прилагане на съвременна пазарна система с лоялна конкуренция, подобряване на макроконтрола на икономиката, управленческата система и икономическото законодателство, усъвършенстване на системата за трудоустрояването и социалното осигуряване, създаване на механизъм за поддържане на устойчивото развитие на икономиката и обществото.

  Според държавния план за социално-икономическото развитие, до 2010 година, в Китай ще бъде основана социалистическата пазарна система, а до 2020 година системата на социалистическата пазарна икономика ще се усъвършенства.