Валута
中国国际广播电台

     Женминби е законната валута на Китай, издавана от Китайската народна банка. Курсът на женминби спрямо другите валути в света е определен от Китайската народна банка и се публикува от Валутното управление на страната. Валутният обмен в Китай е контролиран от Валутното управление.

     През 1994 година Китай реформира валутната система, в резултат на което е създадена системата за валутния обмен между банките. През 1996 година продажбата и покупката на валута на предприятията с чуждестранни инвестиции са включени в тази система. На първи декември 1996 година Валутното управление на Китай прие 8-мата клауза на Договора на Международния валутен фонд.

    В резултат на това, женминби вече може да се обменя с другите валути в света. Китай активно участва във финансовото сътрудничество с АЕСАН, Япония и Република Корея. По време на финансовата криза в Азия, Китай категорично настоя за стабилната стойност на женминби, и оказа финансова подкрепа на съответните страни, затова е наречен основата за финансовата стабилност в Азия.

     До края на 2003 година, валутният резерв на Китай достигна 403.3 милиарда щатски долара, което е увеличение със 116.8 милиарда в сравнение с 2002 година. Курсът на женминби си остава стабилен.