Внос и износ
中国国际广播电台


      Наред с устойчивото развитие на икономиката, външната търговия на Китай също нараства с бързи темпове. По обема на външната търговия, Китай беше на 32-ро място в свето през 1978 година, на 15-то място през 1989 година, на 10-то място през 1997 година и на 6-то място през 2001 година. През 2001 година, външнотърговският оборот на Китай надхвърли 500 милиарда щатски долара, което е 24.7, 4.6 и 1.57 кратно увеличение в сравнение съответно с 1978, 1989 и 1997 година.

    През 2002 година, външнотърговският оборот на Китай се повиши още, като достигна 620.77 милиарда щатски долара. През 2003 година общата сума на вноса и износа на Китай достигна 851.2 милиарда щатски долара, което е увеличение с 37.1% в сравнение с предишната година. В това число износът е 438.4 милиарда щатски долара, а вносът – 412.8 милиарда щатски долара. В резултат на това Китай вече е на четвърто място в световната търговска ранглиста.

  Сега Китай поддържа търговски връзки с 220 страни и райони в света. Десетте най-големи търговски партньори на Китай са Япония, САЩ, Европейския съюз, Специалния административен район Хонконг, АСЕАН, Република Корея, Тайван, Австралия, Русия и Канада.