>>[Струнни музикални инструменти]
Жъуафу 
Лиуцин 
Старият Цин 
Дзяйечин 
Хуобусъ 
Тамбура 
Жуан
Конхоу 
>>[Струнни музикални инструменти с лък]
Банху 
Ма Тоуцин 
Лейцин 
Ниутуейцин 
Гаоху 
Ерху 
>>[Духови музикални инструменти]
Тънък били 
Хоугуан 
Сяо
Гуандзъ 
Шюн 
Шън 
Хулусяо 
Дидзъ 
>>[Ударни музикални инструменти]
Янцин 
>>[Музикални инструменти "Коу Хуан"]
Коусиен 
>>[Ударни музикални инструменти]
Цин 
Биенджун 
Луо 
Гу