Тънък били
中国国际广播电台

      Тънкият били е традиционен музикален инструмент на корейската националност в Китай и е главно разпространен в автономната корейска околия Йенбиен и други места, населени с корейци, в китайската провинция Дзилин. Тънкият били има ясен и мощен глас, висок и мъжествен тембър и типичен корейски колорит.

       Тънкият били има дълга история, като неговият първообраз е древният били. Той се състои от две части – свирка и тръба, като свирката е дълга около 4 см и е направена от тръстиково стъбло, на което е обелена твърдата кора; тръбата е направена от тънък бамбук и е дълга 20-25 см, с диаметър около 1 см,; отгоре има 7 дупки, а отдолу – една за високите тонове.

       Свиренето става както при повечето духови инструменти – били се слага пред музиканта, като се опира на устните му; с лявата ръка натиска долната дупка и 3 от горната страна, а с дясната – останалите 4 дупки.

       Тънкият били се дели на 3 вида – за високи и средни тонове, както и двоен. С традиционният били за високи тонове може да се свири само една тоналност, но в последствие към него се прибавят още една дупка с клапа, което позволява диапазонът да се увеличи с още с две октави и половина, а и може да се свирят различни тоналности. Среднотоналният били си прилича с високотоналния, като разликата е че той е по-нисък с една октава. Двойният били представлява два свързани високотонални били с еднакъв размер, като всеки има свирка. Може да се свири само на единия или на двата едновременно. Освен това, двойният били може да свири полифонична музика в 3-, 4- и 5-октави, като звукът е много по-силен от единичния били, тембърът е провлечен и красив, а музикантът трябва да е много изкусен.


 [Мелодия]"Малка мелодия от полетата"