Гаоху
中国国际广播电台

        Гаоху е съкратеното название на “гаоинерху” – “високо ерху”, тъй като е направено на основата на ерху. Неговата поява е тясно свързана с фолклорната музика на Гуандун (Кантон).

       Кантонската музика е разпространена в едноименната провинция и се изпълнява с местни фолклорни инструменти. Нейните корени са в местната опера и фолклорна музика. Отначало, там няма гаоху. През 20-те години на миналия век композиторът на кантонска музика и изпълнител Лу Уънчън прави смели промени в ерху, като заменя изначалните копринени струни със стоманени и започва да затиска инструмента между двете си бедра при изпълнение. Това е гаоху с ясен и звучен глас, който много бързо се превръща в превъплъщаващ духа на кантонската музика инструмент.

      

    Структурата, изработката и материалите за гаоху са еднакви с тези на ерху, като най-голямата разлика между тях е че при гаоху аустичната тръба е по-тънка. Тъй като гаоху се появява сравнително късно, той върху него не се правят много допълнителни промени, само се заменя кръглата резонанса кутия с плоска, което увеличава силата на звука, някои използват 3 струни, вместо 2.

       Гаоху има ясен и висок глас, като женско сопрано. Тази особеност му определя специално място в оркестъра. Той играе важна рля в фолклорните струнни ансамбли. Освен това, тъй като той има богата изразителност, той е подходящ и за изпълнение на живи, красиви и наситени с чувства мелодии. При такива изпълнения, той може да е водещия инструмент в оркестъра.

[Мелодия: “Бананови дървета под дъжда”]


  [Мелодия]"Бананови дървета под дъжда"