Хуобусъ
中国国际广播电台

       Хуобусъ е старинен струнен инструмент, който е много обичан от монголците. Според различното произношение, той може да се нарича “хаобисъ”, “хъбисъ” или “хубосъ”, като всичко означава цин. В началото на І в.пр.н.е. северните китайски племена създават този нов инструмент на основата на древните джън и кунхоу.

       Традиционният хуобусъ прилича по форма на черпак, като тялото му е дълго около 90 см., с извито чело и права форма. Резонансната му кутия е кръгла и върху нея е обтегната змийска кожа. Той има 3 до 4 струни. Тъй като грифът му е дълъг, а Резонансната кутия – малка, то тя е покрита с мембрана и колоритът носи силния характер на степта на Севера. Начинът на изпълнение е, в основни линии, сходен с другите инструменти от този тип – музикантът прегръща изправения инструмент, с лявата ръка натиска струните, а с палеца и показалеца на дясната извлича музика. Хуобусъ има чист и звънък глас, с нежен колорит и се използва самостоятелно или с други за да акомпанира песни и танци.

       Името на хуобусъ се появява най-рано през ХІІІ-ХІV в историческите анали на династия Юан. Тогава той се определя като един от най-добрите китайски инструменти и се появява на официални пирове. По-късно той се връща сред народа. След края на Щан, ханските управители на династия Мин наследяват много обичаи и навици на монголците, но изваждат хуобусъ от списъка на най-добрите китайски инструменти. През ХVІІ в. по време на Цин се завръщат отново много монголски традиции и обичаи и е възстановен статута на хуобусъ. Той присъства на официланите пирове, както и на големите имперски събирания на 1-ви януари  и 5-ти януари и по време на лов.

       Поради редица причини, след династия Цин хуобусъ започва да не се използва толкова често. След установяването на новия Китай, след разработките на видни музиканти, се появява новия хуобусъ и с това го възраждат. Новият хуобусъ се разделя на 3 вида – силен, среден и тих; външният му вид запазва особеностите на монголските инструменти, като челото му е като колчан за стрели, а отгоре са изографисани стрели. Резонансната кутия е е два пъти по-голяма от изначалната, като отгоре не се слага кожа, а пиктографирана дъска, така се повишава силата на звука. Новият хуобусъ заимства части от дизайна на някои музикални инструменти, като се добавят някои детайли, чрез които се концентрира звука и инструментът звучи по-силно и наситено. Освен това, за да се засили неговия народностен колорит, отгоре се залепват над 20 костни пластинки, което много увеличава и диапазона му.


 [Мелодия]"Асър с бялото знаме"