Луо (гонг)
中国国际广播电台

       Луо е традиционен китайски ударен инструмент, който заема много важно място в ансамблите за народна музика. Той има много широка употреба, защото се използва не само в народните ансамбли и различните сценични изкуства и песни и танци, но и при тържествени чествания, състезания с драконови лодки, танц на лъва, празнуване на урожая, трудова надпревара и др.

       Ударните инструменти в Китай се изработват от метал, бамбук и дърво и от други. Луо принадлежи към металните ударни инструменти. Той се излива от мед и има сравнително проста структура. Той представлява разлят кръг, като е хванат в рамка. Изпълнителят удря в центъра му с дървен чук, при което се издава звук.

       Луо най-рано се появява сред малцинствата в югозападен Китай. През ІІ в.пр.н.е., със засилването на културните обмени между народностите в Китай, луо започва да навлиза из вътрешността на страната. По това време, във войни се използва много меден луо за ръководене на военните действия.

      

С времето, различното предназначение и районите довеждат до разделянето на около 30 вида луо, сред които най-често се използват големия и малкия луо.

       Големият луо е най-големият сред всичките видове луо, като достига 30 до 100 см диаметър. Той звучи много силно, дълбоко и величествено, с по-продължителен отглас. В големите ансамбли, този вид луо подчертава основната мелодия и засилва ритъма, а при театрални изпълнения засилва атмосферата и спомага за изпъкването на характера на героите.

       Малкият луо се разделя на 3 вида, с диаметър 21 до 22.5 см, и има много широка употреба, особено в пекинската опера, речитативите и други видове сценични изкуства.


  [Мелодия]"Хвърлям мрежа даловя риба"